(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) vừa công bố một số báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, thu nhập của cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là đội ngũ quản lý của CNS có mức tăng ấn tượng.
Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2017 là 4.724 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2017 là 4.724 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Kỳ vọng lạc quan trong năm 2017

CNS được thành lập năm 2006 trên cơ sở kết hợp các đơn vị sản xuất công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp TP.HCM. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 3.203 tỷ đồng, trực thuộc UBND TP.HCM, kinh doanh chủ lực trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, hóa chất, điện tử - công nghệ thông tin và thực phẩm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, tổng doanh thu của CNS đạt 5.000 tỷ đồng tăng 25% so với năm 2014, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế lần lượt là 338 tỷ đồng (tăng 26%) và 264 tỷ đồng (tăng 25%). Trong đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 257 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2015. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 của riêng CNS cũng cho thấy doanh thu quý II đạt 880 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 1.592 tỷ đồng, giảm 6% so với con số 1.689 tỷ đồng doanh thu của cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, CNS đã kiểm soát tốt giá vốn nên lợi nhuận gộp lũy kế 6 tháng năm 2016 đạt 196 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 141 tỷ lên gần 162 tỷ đồng (tăng 15%), lợi nhuận sau thuế tăng từ 123 tỷ lên 133 tỷ đồng (tăng 8%).

Một trong những điểm đáng chú ý tại báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2016 là các khoản phải thu của khách hàng đã giảm mạnh từ 178 tỷ xuống 63 tỷ đồng (giảm 64%). Điều này giúp CNS thu hồi được vốn bị chiếm dụng bởi khách hàng. 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu của riêng CNS đạt được 43% kế hoạch năm 2016 (3.647 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 60% kế hoạch năm 2016 (272 tỷ đồng). Điều đó cho thấy tốc độ tăng trưởng ổn định của CNS.

Theo kế hoạch năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của CNS là 4.724 tỷ đồng (tăng 4,17% so với ước thực hiện 2016), trong đó doanh thu Công ty mẹ là 3.745 tỷ đồng (tăng 2,61% so với kế hoạch 2016). Lợi nhuận trước thuế là 326 tỷ đồng (tăng 3,27% so với ước thực hiện 2016), trong đó lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 280 tỷ đồng (tăng 3% so với kế hoạch 2016). Nộp ngân sách nhà nước 2.913 tỷ đồng. 

Thu nhập tăng trưởng ấn tượng

Năm 2016, CNS đã hoàn thành 100% kế hoạch lương, thưởng cho người lao động và người quản lý chuyên trách. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động, và người quản lý lần lượt là 16,136 triệu đồng/người/tháng và 50,189 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2016, CNS đã hoàn thành 100% kế hoạch lương, thưởng cho người lao động và người quản lý chuyên trách. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động, và người quản lý lần lượt là 16,136 triệu đồng/người/tháng và 50,189 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2017, CNS tiếp tục đặt chỉ tiêu tăng trưởng lương thưởng cho cán bộ công nhân viên. Cụ thể: thu nhập bình quân của người lao động là 16,251 triệu đồng/người/tháng tăng 0,7% so với thực hiện năm 2016.

Đối với nhân sự quản lý, mức tiền lương cơ bản và mức tiền lương bình quân sẽ lần lượt là 29,6 triệu đồng/tháng/người và 50,32 triệu đồng/tháng/người, tăng nhẹ so với các con số tương ứng thực hiện được trong năm 2016 là 29,52 triệu đồng/tháng/người và 50,189 triệu đồng/tháng/người.

Như vậy kể từ năm 2014 đến năm 2016 thu nhập bình quân người lao động tại CNS đã tăng tới 17%, và thu nhập bình quân của cán bộ quản lý tăng tới 21%.

CNS đã lên kế hoạch cổ phần hóa (CPH) 3 công ty con là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Cụ thể là Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung; Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao; Công ty TNHH Cao su Thống Nhất. Ngoài ra, CNS còn thực hiện thoái vốn tại 18 đơn vị. Đến hết quý I/2017, Tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 10 đơn vị.