SCIC rao bán toàn bộ 13,6% cổ phần tại Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán đấu giá cả lô 576.120 cổ phần, tương đương 13,6% vốn điều lệ tại Công ty CP Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí; giá khởi điểm là 7,731 tỷ đồng. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 16/3/2023.

Công ty CP Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông; dịch vụ tự động hóa và tích hợp hệ thống; phát triển và triển khai các phần mềm...

Ngoài SCIC, các cổ đông lớn của Công ty còn có Công ty CP Thương mại Dầu khí (sở hữu 51,85% cổ phần), Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí (11,9%), Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (11,85%).

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Công ty đạt 72,4 tỷ đồng, trong đó, số dư tiền mặt lên tới 41,8 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2021 và 2022 của Công ty lần lượt đạt 118,5 tỷ đồng và 74,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong 2 năm này lần lượt đạt khoảng 3,68 tỷ đồng và 3,57 tỷ đồng.

Chuyên đề