(BĐT) - Ngày mai (1/3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội thảo Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết tại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) về sở hữu trí tuệ - Kết quả rà soát và đề xuất điều chỉnh từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực EU đặc biệt quan tâm và có yêu cầu cao đối với Việt Nam. Ảnh: Huyền Trang

Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực EU đặc biệt quan tâm và có yêu cầu cao đối với Việt Nam. Ảnh: Huyền Trang

Theo VCCI, Hội thảo này sẽ là cơ hội để các chuyên gia, doanh nghiệp, các cơ quan có thẩm quyền thảo luận về các kết quả rà soát liên quan, qua đó tìm kiếm giải pháp điều chỉnh pháp luật nội địa tốt nhất để vừa bảo đảm tuân thủ cam kết của Việt Nam trong EVFTA, vừa bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quan trọng này.

Việt Nam kết thúc đàm phán EVFTA vào cuối năm 2015. Cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), EVFTA sẽ có tác động lớn tới hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT).

Trên thực tế, SHTT là lĩnh vực mà đối tác Liên minh châu Âu (EU) đặc biệt quan tâm và có yêu cầu cam kết cao đối với Việt Nam, cả về nội dung và thực thi, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới các sản phẩm nhạy cảm như dược phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Từ góc độ của Việt Nam, việc bảo đảm tuân thủ cam kết tại các hiệp định nêu trên về SHTT đặt ra những thách thức lớn cả từ tiêu chuẩn bảo hộ lẫn cơ chế thực thi. Do đó, để tuân thủ các cam kết này của EVFTA, Việt Nam chắc chắn sẽ phải rà soát để sửa đổi, điều chỉnh pháp luật nội địa cho phù hợp. Việc sửa đổi, điều chỉnh pháp luật nội địa phải phù hợp với lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam. Một mặt nhằm nâng cao việc bảo hộ quyền của các chủ thể sáng tạo, tránh tạo ra cú sốc quá lớn cho các chủ thể sử dụng/hưởng lợi từ các sản phẩm SHTT, mặt khác cũng nhằm tăng cường ý thức tôn trọng các quyền SHTT ở Việt Nam trong bối cảnh mới.