(BĐT) - Quỹ ngoại America LLC đã bán ra 140.000 cổ phiếu Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) để giảm tỷ lệ sở hữu 6,58% về còn 5,65%. Giao dịch được thực hiện ngày 24/8/2020 với mục đích cơ cấu danh mục.

Trước đó, tháng 3/2020, quỹ này tăng sở hữu từ 11,1% lên 12,13% vốn điều lệ CIC39, sau đó giảm dần tỷ lệ sở hữu về 5,65%.

Quý II/2020, CIC39 ghi nhận doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 193 tỷ đồng; tuy nhiên, giá vốn giảm 11,6% giúp lãi gộp đạt 45 tỷ đồng, tăng 53% so với quý II/2019.

Lũy kế nửa đầu năm 2020, Công ty đạt 356 tỷ đồng doanh thu và 46 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9% và 32% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù vậy, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong kỳ lại âm 38,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 26,8 tỷ đồng.