• Doanh thu xây dựng giảm mạnh, CIC39 chạm đáy lợi nhuận

  05/07/2021 09:00

  (BĐT) - Năm 2020 được xem là bước chuyển tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP CIC39 khi đá xây dựng không còn là sản phẩm chủ lực do mỏ đá Tân Đông Hiệp hết hạn khai thác. Động lực tăng trưởng của CIC39 phải trông cậy vào các sản phẩm khác, trong đó có thi công xây lắp. Tuy nhiên, nguồn thu từ mảng này xuống thấp kéo lợi nhuận quý I/2021 của Công ty rơi xuống mức thấp nhất nhiều năm.
 • C32 trả cổ tức còn lại năm 2020, tỷ lệ 12%

  31/05/2021 09:55

  (BĐT) - Ngày 21/6, Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) sẽ chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 29/7.
 • Quỹ ngoại America LLC tiếp tục thoái tại CIC39

  27/08/2020 14:59

  (BĐT) - Quỹ ngoại America LLC đã bán ra 140.000 cổ phiếu Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) để giảm tỷ lệ sở hữu 6,58% về còn 5,65%. Giao dịch được thực hiện ngày 24/8/2020 với mục đích cơ cấu danh mục.

chuyên đề

Kết nối đầu tư