(BĐT) - HĐQT Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2021.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 11/1/2022, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/1/2022.

Như vậy, với hơn 15 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi 18 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 302,65 tỷ đồng, giảm 41,34% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 44,1 tỷ đồng, giảm hơn 27%.