C32

  • C32 trả cổ tức còn lại năm 2020, tỷ lệ 12%

    31/05/2021 09:55

    (BĐT) - Ngày 21/6, Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) sẽ chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 29/7.
  • Quý II/2020, C32 báo lãi tăng 48%

    06/08/2020 17:36

    (BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

chuyên đề

Kết nối đầu tư