Quý II/2020, C32 báo lãi tăng 48%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trong kỳ giảm 2% xuống 193 tỷ đồng nhưng giá vốn giảm 11,6% giúp lãi gộp tăng 53% đạt 45 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 14,8% lên 23% nhờ cơ cấu doanh thu thay đổi.

Lũy kế nửa đầu năm 2020, Công ty đạt 356 tỷ đồng doanh thu và 46 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9% và 32% so với cùng kỳ năm 2019. Lãi trên mỗi cổ phiếu đạt 2.861 đồng, tăng 32%.

Tính đến cuối quý II, Công ty có 211,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 174 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển trong khi vốn góp chủ sở hữu ở mức 150 tỷ đồng. Công ty tăng nợ vay ngắn hạn từ 210 tỷ đồng lên 222 tỷ đồng và vay dài hạn từ 46,3 tỷ lệ 51,4 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 51%.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư