(BĐT) - Ngày 21/6, Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) sẽ chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 29/7.

Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 18 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại cho cổ đông.

Trước đó, CIC39 đã trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông vào tháng 12/2020 với tỷ lệ 12%. Như vậy, năm 2020, Công ty sẽ thanh toán cổ tức với tổng 24%.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 610 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 87 tỷ đồng, giảm 12%. Chi trả cổ tức với tỷ lệ 24%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu của C32 đạt 81,8 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước và đạt 13,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,8 tỷ đồng, giảm 67,4% và đạt 9% kế hoạch năm. Lợi nhuận ròng đạt 7,5 tỷ đồng, giảm gần 61%.