Quy định mới về chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược

(BĐT) - Ngày 16/3, Bộ Tài chính tổ chức họp báo về dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP. Những điều chỉnh mới liên quan đến nhà đầu tư chiến lược nêu tại Nghị định được kỳ vọng tăng tính minh bạch và hạn chế thất thoát vốn nhà nước trong  cổ phần hóa  DNNN.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Nghị định 59 hiện hành, cổ phần của DNNN được mua bởi nhà đầu tư chiến lược bị cấm chuyển nhượng trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, theo dự thảo nghị định mới, thời gian này được giảm xuống còn 3 năm. Theo đó, trách nhiệm bồi thường khi vi phạm các cam kết giữa nhà đầu tư chiến lược và DN được đầu tư phải được thể hiện bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Đáng chú ý nhất là việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược phải được thực hiện theo trình tự ưu tiên 3 bước: Bán đấu giá công khai, chào giá cạnh tranh và cuối cùng mới là bán thỏa thuận. Trước đó, việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có thể thực hiện thỏa thuận trước cuộc đấu giá công khai ra công chúng. Nhà đầu tư chiến lược phải có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất có lãi và không có lỗ lũy kế.        

Chuyên đề