Quy định mới về các trường hợp nghỉ việc hưởng BHXH

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT với nhiều nội dung hướng dẫn mới về hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động. Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15/02/2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các bệnh được hưởng BHXH 01 lần

Theo quy định của Thông tư 18/2022/TT-BYT, người lao động sẽ được hưởng BHXH 01 lần nếu thuộc trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng (như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 60, Luật BHXH; hoặc trường hợp đang mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng BHXH 01 lần.

Trước đó, theo tại Thông tư 56/2017/TT-BYT (có hiệu lực đến hết 14/02/2023), người lao động đang bị mắc ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng,… phải đồng thời không tự sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì mới được giải quyết hưởng BHXH 01 lần.

Thông tư 18/2022/TT-BYT cũng bổ sung thêm các loại giấy tờ chứng minh cho việc người lao động gặp vấn đề về sức khỏe, cần được giám định để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, nhận BHXH 01 lần, hưởng chế độ bảo hiểm khi lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai. Ngoài các giấy tờ như: Tóm tắt hồ sơ bệnh án; Giấy xác nhận khuyết tật; Giấy ra viện; Sổ khám bệnh; Bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp; Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, từ ngày 15/02/2023, người lao động còn có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao hợp lệ của các giấy tờ khác như: Phiếu khám bệnh, Phiếu kết quả cận lâm sàng, Đơn thuốc của cơ sở KCB.

Nếu đã KCB nhưng chưa được cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, thì người lao động có thể làm văn bản đề nghị cơ sở KCB đã khám và điều trị cấp mới các loại giấy tờ này cho mình.

Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người mắc Covid-19

Theo quy định của Thông tư số 18/2022/TT-BYT, người nhiễm Covid-19 điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại các cơ sở KCB sẽ được cấp giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH sau khi kết thúc điều trị tại các cơ sở KCB được thành lập theo quy định của Luật KCB năm 2009; các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 được thành lập theo quy định của Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Trường hợp đã điều trị Covid-19 nhưng chưa được cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, thì có thể đề nghị cơ sở KCB đã điều trị cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp sau khi ra viện mà trong giấy ra viện có ghi thời gian tiếp tục điều trị ngoại trú hoặc thời gian cách ly thì thời gian đó được tính nghỉ việc hưởng BHXH; nếu không ghi thông tin về thời gian tiếp tục điều trị ngoại trú nhưng phải cách ly theo quy định thì thời gian nghỉ việc được xác định theo thời gian cách ly.

Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 đã giải thể, cơ sở KCB được giao phụ trách quản lý chịu trách nhiệm cấp hoặc cấp lại hoặc cấp mới giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư