(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu mua sắm hoá chất và vật tư y tế năm 2020 theo phương thức tập trung với tổng giá trị dự toán 427,576 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2019, Sở Y tế Quảng Ninh sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 01 - Mua sắm vật tư y tế thông thường (giá gói thầu 118,5 tỷ đồng); Gói thầu số 02 - Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao (giá gói thầu 151 tỷ đồng); Gói thầu số 03 - Mua sắm hóa chất và vật tư cho thiết bị chẩn đoán Invitro (giá gói thầu 158 tỷ đồng).

Cả 3 gói thầu trên đều sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác tại các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, đều; được đấu thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.