(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh và UBND thị xã Đông Triều vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 91 ô đất tại thị xã Đông Triều vào ngày 4/12/2021. Tổng giá khởi điểm 105,9 tỷ đồng.
 91 ô đất được đem ra đấu giá thuộc phường Hồng Phong và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

91 ô đất được đem ra đấu giá thuộc phường Hồng Phong và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng 91 ô đất bao gồm: 21 ô đất thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hai bên đường nối Tỉnh lộ 332 ra Quốc lộ 18 tại phường Hồng Phong và phường Đức Chính, thị xã Đông Triều và 70 ô đất thuộc Điều chỉnh cục bộ ranh giới Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư đô thị mới tại khu Kim Thành, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cuộc đấu giá được bán riêng lẻ từng ô đất. Thời gian bán, tham khảo hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: từ ngày 16/11 đến ngày 1/12/2021 .

Khách hàng xem tài sản, chi tiết các ô đất trong giờ hành chính từ ngày 24/11 – 26/11/2021 tại các ô đất đấu giá phường Hồng Phong và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian bán hồ sơ đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp từng lô đất, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá được tổ chức vào ngày 4/12/2021 tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Văn hoá Thể thao, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.