(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh quyết định bổ sung Dự án “Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu” vào Danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và dự án khởi công mới năm 2022 theo đúng quy định.
Rừng bị phá tan hoang, nguồn nước ô nhiễm, đất đai bị đào bới vô tội vạ tại khu vực mỏ khoáng sản Bồng Miêu

Rừng bị phá tan hoang, nguồn nước ô nhiễm, đất đai bị đào bới vô tội vạ tại khu vực mỏ khoáng sản Bồng Miêu

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa có kết luận về Dự án đầu tư xây dựng công trình Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh). Theo đó, việc đóng cửa mỏ khoáng sản nhằm cụ thể hóa quyết định đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2022. Nguồn kinh phí thực hiện là nguồn vốn ngân sách Tỉnh (khoảng 19,1 tỷ đồng).

"Để triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng hiện hành và các quy định của pháp luật khác có liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh (tại Kỳ họp thứ 8, khóa X) quyết định bổ sung Dự án vào Danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và dự án khởi công mới năm 2022", ông Tân cho biết.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao các sở, ngành liên quan tập trung khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (đảm bảo không vượt tổng nguồn vốn đầu tư), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tiếp tục triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định, sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công xây dựng công trình.

Đề án "Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu" theo kế hoạch sẽ được thực hiện trên tổng diện tích 368 ha, gồm khu Hố Gần 230 ha, khu Núi Kẽm 100 ha, diện tích bãi đổ thải 28 ha, khu phụ trợ Núi Kẽm 10 ha. Các lực lượng chức năng sẽ tiến hành các giải pháp về mặt kỹ thuật, môi trường để đưa các khu vực đã khai thác, các bãi thải, đập thải và các công trình phụ trợ khai thác, tuyển và luyện quặng vàng về trạng thái an toàn, đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Trước đó, năm 1992, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) được cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vang Bồng Miêu, đến năm 2016 thì hết hạn giấy phép. Năm 2018, tòa án đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty này.

Cùng năm 2018, tỉnh Quảng Nam đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án “Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng tại mỏ vàng Bồng Miêu”. Tuy nhiên, đến tận giữa tháng 3/2022, sau 7 kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới chấp thuận cho đóng cửa mỏ khoáng sản - vốn đang là vấn đề nhức nhối về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tàn phá rừng, ô nhiễm nguồn nước do việc đào đãi vàng trái phép.