(BĐT) - Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS) công bố nghị quyết chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/11 và ngày thanh toán 24/12.

Với 477,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Tổng công ty sẽ chi ra 477,9 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty ghi nhận doanh thu đạt 14.724,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,5% và giảm 0,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, PVS đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 640 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 7%. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành được 99,2% kế hoạch lợi nhuận năm.