(BĐT) - Ngày 25/5 tới, Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 42,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức theo tỷ lệ 13%/CP bằng cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 426 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và các năm trước lũy kế đến 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 629 tỷ đồng, giảm 63,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 16,6% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý đầu năm nay tăng nhẹ 3,27% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 158 tỷ đồng, hoàn thành 13,2% chỉ tiêu cả năm.