PGS chi gần 100 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (mã chứng khoán: PGS) cho biết, ngày 12/7 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/7.

Như vậy, với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi xấp xỉ 100 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.463 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, giảm 3%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.561 tỷ đồng, giảm gần 7% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 102,3 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với con số 124 tỷ đồng đạt được của năm ngoái.

Công ty cho biết, kế hoạch kinh doanh năm 2023 được xây dựng dựa trên căn cứ giá dầu thô tạm tính là 80 USD/thùng, giá CP là 637 USD/tấn, giá CNG đầu vào bằng năm 2022.

Như vậy, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 41,3 tỷ đồng, PGS đã hoàn thành hơn 40% kế hoạch năm.

Chuyên đề