#Kinh doanh khí miền Nam
PGS trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%

PGS trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%

(BĐT) -  Ngày 24/6, Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (mã chứng khoán: PGS) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán sẽ vào ngày 2/7.