Lợi nhuận sau thuế của Kinh doanh khí miền Nam giảm mạnh

(BĐT) - Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam (GAS SOUTH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2017. Theo đó, doanh thu thuần của Công ty quý II/2017 đạt 1.336 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Lỹ kế 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty lần lượt đạt 2.986 tỷ đồng (tăng 45% so với 6 tháng đầu năm 2016) và 533 tỷ đồng (tăng 41%).

6 tháng đầu năm 2017, chênh lệch giữa doanh thu tài chính và lợi nhuận tài chính là âm 3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2016, con số này là dương 329 tỷ đồng do Công ty có khoản lợi nhuận lên tới 310 tỷ đồng từ nhượng lại phần vốn tại Công ty CP CNG Việt Nam (CNG) cho Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS).

Về lợi nhuận sau thuế, quý II/2017, GAS SOUTH ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 6 tháng đầu 2017, lãi ròng của Công ty đạt 54 tỷ đồng, bằng 18% so với cùng kỳ 2016.

GAS SOUTH có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng.

Chuyên đề