(BĐT) - Công ty CP Thế giới số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2020 với doanh thu thuần đạt 2.583 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 4.894 tỷ đồng tổng doanh thu thuần và 93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 45% và 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 46% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty cho biết, nhờ nhu cầu sử dụng thiết bị công nghệ cho các chương trình học tập, làm việc trực tuyến tăng cao trong mùa dịch Covid-19, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đạt 1.080 tỷ đồng doanh thu, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2019. Luỹ kế nửa đầu năm, doanh thu mảng này đạt 1.871 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 59% kế hoạch năm.

Ngành hàng điện thoại di động ghi nhận doanh thu đạt 1.146 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu của ngành hàng này đạt 2.288 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành 47% chỉ tiêu cả năm.