DGW

  • Nửa đầu năm 2020, DGW báo lãi tăng trưởng 55%

    20/07/2020 17:20

    (BĐT) - Công ty CP Thế giới số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2020 với doanh thu thuần đạt 2.583 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư