• Nửa đầu năm 2020, DGW báo lãi tăng trưởng 55%

  20/07/2020 17:20

  (BĐT) - Công ty CP Thế giới số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2020 với doanh thu thuần đạt 2.583 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. 
 • Digiworld thanh toán cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%

  03/07/2020 15:14

  (BĐT) - Ngày 21/7 tới, Công ty CP Thế giới số (Digiworld) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 31/7/2020.
 • Digiworld đặt mục tiêu lợi nhuận 2020 tăng 25%

  12/06/2020 14:48

  (BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020, Công ty CP Thế giới số (Digiworld - Mã chứng khoán: DGW) đặt kế hoạch doanh thu 10.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 25% so với kết quả thực hiện năm 2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư