(BĐT) - Ngày 21/7 tới, Công ty CP Thế giới số (Digiworld) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 31/7/2020.

Năm 2019, Công ty đạt kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu hơn 8.603 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 163,18 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 43,4% và 49% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2019 ghi nhận 446,44 tỷ đồng.

Năm nay, Digiworld vẫn giữ kế hoạch được HĐQT thông qua trước đó với doanh thu 10.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 20% và 25% so với kết quả thực hiện năm 2019. Cổ tức dự kiến 10% bằng tiền mặt.