(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt 400,8 tỷ đồng, tăng 66%; lợi nhuận sau thuế đạt 48,1 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 637 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu trong kỳ được đóng góp chủ yếu từ dịch vụ xây dựng và phát triển dự án với tổng số tiền là 478 tỷ đồng, chiếm 75%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt lãi sau thuế hơn 412 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 4.963 tỷ đồng, tăng 123% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.367 tỷ đồng, tăng 61%. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 12,8% và 30,1% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm 30/06/2021 đạt trên 20.100 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm.