(BĐT) - Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho NHNN thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp gói dịch vụ kiểm soát thanh toán (PCS) trong trường hợp đặc biệt.
Nếu gói thầu mua dịch vụ PCS xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt. Ảnh minh họa: Internet

Nếu gói thầu mua dịch vụ PCS xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt. Ảnh minh họa: Internet

Đó là ý kiến của NHNN tại Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt khi mua dịch vụ PCS của Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT).

Theo NHNN, cơ quan này sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế của Hiệp hội SWIFT để phục vụ công tác quản lý, đầu tư dự trữ ngoại hối Nhà nước và chuyển tiền ngoại tệ với các đối tác trên toàn thế giới.

Bên cạnh việc cung cấp độc quyền dịch vụ thanh toán quốc tế thông qua hệ thống SWIFT, Hiệp hội SWIFT cũng cung cấp các giải pháp công nghệ độc quyền tích hợp trên hạ tầng hệ thống SWIFT, trong đó có dịch vụ PCS để tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật cho hệ thống cũng như phòng chống gian lận, tội phạm trong công tác thanh toán quốc tế của các thành viên.

Tại công văn số 649/QLĐT-CS ngày 29/4/2020 trả lời ý kiến của NHNN, Cục Quản lý Đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu rõ quan điểm về việc này.

Theo đó, NHNN chưa từng tổ chức đấu thầu rộng rãi, hạn chế để mua dịch vụ PCS từ SWIFT nên không thuộc trường hợp được ký tiếp hợp đồng cung cấp dịch vụ theo Khoản 20, Điều 3, Quyết định số 17/2017/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26, Luật Đấu thầu.

Nếu gói thầu mua dịch vụ PCS xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 của Luật này thì người có thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26, Luật Đấu thầu, trong đó nêu rõ lý do áp dụng và phương án lựa chọn nhà thầu.

Theo NHNN, trong bối cảnh gia tăng về tội phạm mạng đối với hệ thống thanh toán quốc tế như hiện nay, việc NHNN mua dịch vụ PCS của SWIFT nhằm phát hiện, ngăn chặn giao dịch dáng ngờ để giảm thiểu rủi ro, mất tiền qua hệ thống SWIFT là cần thiết, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp độ hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ cũng như thực hiện khuyến nghị của Hiệp hội SWIFT về tăng cường an ninh bảo mật cho hệ thống SWIFT.