(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong quá trình tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Dự thảo Nghị quyết), Bộ KH&ĐT nhận được phản ánh vướng mắc của một số bộ, ngành, địa phương trong triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Vướng mắc khi triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP dẫn đến khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Vướng mắc khi triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP dẫn đến khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Vướng mắc chủ yếu liên quan đến nội dung về đơn giá nhân công, đơn giá ca máy; định mức công tác xây dựng chuyên ngành, đặc thù. Đây cũng là một trong các vướng mắc về pháp lý dẫn đến khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ, ngày 9/4/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung trên. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có căn cứ triển khai ngay trong khi nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ, trong dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết, Bộ KH&ĐT dự kiến trình Chính phủ cho phép lùi thời hạn áp dụng quy định tại Nghị định số 68 đến hết năm 2020, cho phép tiếp tục áp dụng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP đến hết năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công các năm 2020 và 2021. Đồng thời, giao Bộ Xây dựng rà soát các quy định tại Nghị định số 68, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết, khẩn trương hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai áp dụng các nội dung về xác định định mức xây dựng, đơn giá nhân công, đơn giá ca máy.