(BĐT) - Công ty TNHH Ngọc Hưng (Nhà thầu Ngọc Hưng) vừa vượt qua 2 nhà thầu, trúng một gói thầu xây lắp do Công ty CP Thương mại Xây dựng 482 làm bên mời thầu (BMT).
Ngọc Hưng - Sông Hoàng - Tư vấn Thiết kế 568 Nghệ An: Dự thầu “bộ 3”, Ngọc Hưng trúng lớn

Nhà thầu Ngọc Hưng đã nhiều lần đồng hành cùng một số nhà thầu “quen”, tạo thành “bộ 3” tham dự và trúng nhiều gói thầu tại BMT này. Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu mà Nhà thầu Ngọc Hưng trúng thầu đều đạt rất thấp.

Công ty CP Thương mại Xây dựng 482 vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 Phần xây lắp thuộc Dự án Nhà học 12 phòng Trường Mầm non Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. BMT cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Nhà thầu Ngọc Hưng trúng thầu với giá 12,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,18%.

Trong 2 nhà thầu bị loại, Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An có báo cáo năng lực tài chính (yêu cầu doanh thu bình quân) không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Còn Công ty CP Sông Hoàng không nộp bảo đảm dự thầu. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, Nhà thầu Ngọc Hưng đã nhiều lần vượt qua 2 đối thủ này để trúng thầu.

Từ tháng 9/2018 đến nay, Nhà thầu Ngọc Hưng được công bố trúng 13 gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tổng giá trị trúng thầu là 101,4 tỷ đồng. 13 gói thầu này đều do Công ty CP Thương mại Xây dựng 482 mời thầu. Trong đó, có tới 7 gói thầu có sự đồng hành của 2 nhà thầu gồm: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Phong; Công ty CP Sông Hoàng. Tại 7 gói thầu này, 2 nhà thầu cùng tham dự bị loại ở bước đánh giá về tài chính.

Ở 5 gói thầu khác mà Nhà thầu Ngọc Hưng trúng thầu, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Phong; Công ty CP Sông Hoàng; Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An lần lượt “thay nhau” tham gia cùng với 1 nhà thầu khác (Công ty TNHH Hải Liên; Công ty TNHH Hưng Tân; Công ty TNHH Phương Hồng). Tương tự như các gói thầu nêu trên, 2 nhà thầu đều trượt thầu ở bước đánh giá về tài chính. Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu mà Nhà thầu Ngọc Hưng trúng thầu rất thấp, hầu hết chỉ đạt từ 0,1 - 0,4%.

Mở rộng khảo sát tại các gói thầu do Công ty CP Thương mại Xây dựng 482 làm BMT cho thấy, Công ty TNHH Ngọc Hưng, Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An, Công ty CP Sông Hoàng, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Phong là những nhà thầu thường tham gia và trúng/trượt thầu.

Từ tháng 4/2018 đến nay, Công ty CP Thương mại Xây dựng 482 được các chủ đầu tư tại Nghệ An giao làm BMT đối với 45 gói thầu trên địa bàn, trong đó, BMT này đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 31 gói thầu. Ngoài 13 gói thầu mà Nhà thầu Ngọc Hưng trúng nêu trên, Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An trúng 5 gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm đạt từ 0,1 - 0,2%), Công ty TNHH Đức Sơn trúng 4 gói thầu. Các nhà thầu nêu trên thường tham gia thành bộ 3, trong đó 2 nhà thầu còn lại trượt thầu ở bước đánh giá về tài chính.

Công ty TNHH Ngọc Hưng có địa chỉ tại Khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhà thầu được thành lập từ tháng 9/2006, vốn điều lệ được công bố hiện tại là 1,9 tỷ đồng, do ông Cao Xuân Hưng làm Giám đốc.

Công ty CP Thương mại Xây dựng 482 có địa chỉ tại Khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Công ty được thành lập từ tháng 10/2012, do ông Nguyễn Bá Trường làm Giám đốc.

Các nhà thầu: Công ty CP Sông Hoàng, Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Phong… đều có địa chỉ tại huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.