Nghệ An: Gần 827 tỷ đồng cải thiện hạ tầng đô thị thị xã Hoàng Mai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Tiểu dự án 3 Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), với tổng mức đầu tư 826,948 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 6 gói thầu xây lắp đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng, gồm: Gói thầu XL1 (giá gói thầu 88,635 tỷ đồng); Gói thầu XL3 (79,698 tỷ đồng); Gói thầu XL4 (99,105 tỷ đồng); Gói thầu XL5 (115,16 tỷ đồng); Gói thầu XL6 (74,789 tỷ đồng); Gói thầu XL7 (57,05 tỷ đồng). Dự kiến mở thầu từ ngày 16 - 24/11/2022.

Ba tiểu dự án còn lại được thực hiện tại Thạch Hà, Hương Khê (Hà Tĩnh); Ngọc Lặc (Thanh Hóa) và thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), thời gian hoàn thành vào năm 2024.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư