Ngày 8/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Phát

Địa chỉ:

Số điện thoại: 0943041555

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên

Địa chỉ:

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn (ONT) thuộc Quỹ đất Chỉnh trang khu dân cư thôn 5 Cây Sy, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (giai đoạn 2).

32 thửa

- Tổng diện tích: 6.591,0m2 (có Bản đồ quy hoạch phân thửa được phê duyệt tại Quyết định 1473/QĐ-UBND ngày 25/05/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên chi tiết kèm theo). - Hiện trạng: Khu đất đã được san tạo mặt bằng, hiện nay là đất trống, không có công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất. - Hạ tầng: Hệ thống giao thông là đường láng nhựa Bn=7,0m, hệ thống rãnh thoát nước đồng bộ. - Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT). - Thời hạn sử dụng: Lâu dài. - Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thôn 5 Cây Sy, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

18,602,200,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 05/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:55 07/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 18/08/2022 - 17:00 05/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: -Từ ngày Thông báo đến 17h00’ ngày 05/09/2022 – Mua, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính, tại địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát – Chi nhánh Yên Bái. - Là hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 08/09/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Trường Phát – Chi nhánh Yên Bái.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề