Ngày 8/12/2022, đấu giá vật tư kém, mất phẩm chất, công cụ, dụng cụ hư hỏng tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2022 do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP. Đ/c: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tên tài sản đấu giá: Vật tư kém, mất phẩm chất, công cụ, dụng cụ hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng trong năm 2022.

Giá khởi điểm tài sản: 992.085.000 đồng. Giá đã bao gồm thuế GTGT. Mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời, vận chuyển, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 05/12/2022 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 02/12/2022 (trong giờ hành chính) tại kho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP. Đ/c: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 07/12/2022 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 150.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 08/12/2022.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy phép vận chuyển, tiêu hủy, xử lý chất thải nguy hại cho những tài sản thuộc danh mục chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Chuyên đề