Ngày 8/12/2022, đấu giá 2 lô vật tư hỏng thải/phế liệu tại tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2022 do Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi. Đ/c: Số 15 Nguyễn Thiệu, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn. Đ/c: Số 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng 2 lô vật tư hỏng thải/phế liệu từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Giá khởi điểm: Từ 402.500.000 đồng đến 1.140.566.000 đồng/lô.

Tiền đặt trước: Từ 80 triệu đồng đến 220 triệu đồng/lô.

Nơi có tài sản: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ 00, ngày 5/12/2022.

Bỏ phiếu trả giá: Đến 16 giờ 00, ngày 07/12/2022.

Công bố giá: 09 giờ 30 phút, ngày 8/12/2022 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi. Đ/c: Số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 3837266.

Chuyên đề