Ngày 8/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2022 do Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Số nhà 89, đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0238 3686556

Tên Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Lộc

Địa chỉ: Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Quyền sử dụng 03 lô đất đất ở tại khối 1, thị trấn Quán Hành và 01 lô đất tại vị trí 1, xóm Đông Nam, xã Nghi Hoa

04 lô đất

Tốt

Thị trấn Quán Hành và xã Nghi Hoa

4,502,750,000

965,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 03/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 19/10/2022 - 17:00 05/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tại trụ sở UBND thị trấn Quán Hành, UBND xã Nghi Hoa và trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:45 08/11/2022

Địa điểm: Uỷ ban nhân dân thị trấn Quán Hành

Chi tiết đấu giá xem tại file đính kèm

Chuyên đề