Ngày 7/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/2/2023 do UBND huyện Hoằng Hoá ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá, khu đô thị thương mại Đông Hương, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912867776

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hoằng Hoá

Địa chỉ: Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở gồm 26 lô đất thuộc Khu dân cư thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa thuộc MBQH số 12/MBQH-UBND được UBND huyện phê duyệt ngày 18/3/2021.

26 lô đất

theo thông báo

Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa

1,188,600,000

237,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:01 02/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 22:59 06/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/01/2023 - 16:30 03/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có Mã số thuế cá nhân. - Khách hàng nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá và tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 07/02/2023

Địa điểm: Hội trường UBND xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề