Ngày 6/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2024 do Ngân hàng TMCP Bản Việt ủy quyền như sau:

Thông tin tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo - Đ/c: Số 34 đường D, Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin người có tài sản: Ngân hàng TMCP Bản Việt - Đ/c: Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 612; tờ bản đồ số 9; diện tích: 855 m2; địa chỉ tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Giá khởi điểm: 1.299.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu đồng).

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 15/5/2024 đến 17h00 ngày 03/6/2024 trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ theo quy định) tại Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo - Đ/c: Số 34 đường D, khu dân cư Lakeview City, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế bán đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 06/6/2024 tại số 34 đường D, khu dân cư Lakeview City, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên đề