Ngày 6/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất và hệ thống thiết bị máy móc dây truyền tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/10/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc. Địa chỉ: Số 48, tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết bị máy móc dây truyền Nhà máy Xi măng Hồng phong Lạng Sơn - Công suất 350.000 tấn/ năm của Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong. Bao gồm các hạng mục:

- Hạng mục nhà, công trình cà vật kiến trúc; hệ thống thiết bị sản xuất (gồm các hạng mục, kết cấu xây dựng và trang thiết bị, máy móc dây truyền).

- Hạng mục khác và cây trồng.

Thuộc các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ557647 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/9/2006.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ557648 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/9/2006.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ557649 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/9/2006.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ557650 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/9/2006.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ557651 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/9/2006.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DC383696 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 20/5/2022.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DC383697 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 20/5/2022.

(chi tiết tài sản có trong hồ sơ đấu giá).

Giá khởi điểm: 168.281.527.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ, hai trăm tám mươi mốt triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 30.000.000.000 đồng/ 01 hồ sơ (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn trên một hồ sơ).

Bước giá: 2.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ đồng). Bước giá áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi nếu có.

Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

Xem tài sản: Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 22/9/2022 theo sự hướng dẫn của Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng xem trực tiếp trong hồ sơ đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 03/10/2022 trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Nộp tiền đặt trước: Trong ba ngày làm việc 03, 04, 05/10/2022.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Trong giờ làm việc các ngày 03, 04, 05/10/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 06/10/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc. Địa chỉ: Số 48, tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (tùy thuộc vào số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mà địa điểm tổ chức đấu giá có thể thay đổi cho phù hợp).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc - Điện thoại: 0855.799.866 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc - Điện thoại: 0942.969.887.

Chuyên đề