Ngày 31/5/2024, đấu giá thanh lý tài sản máy móc thiết bị văn phòng và công cụ dụng cụ thuộc sở hữu của Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá ngày 31/5/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/C: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 31/5/2024 tại số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Tài sản đấu giá: Thanh lý tài sản máy móc thiết bị văn phòng và công cụ dụng cụ thuộc sở hữu của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM (Chi tiết, danh mục tài sản tham khảo hồ sơ đấu giá)

Giá khởi điểm: 63.470.081đồng. Tiền đặt trước: 12.694.000 đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Xem tài sản: Từ ngày 23/5/2024 đến ngày 28/5/2024 (Trong giờ hành chính). Địa điểm: nơi có tài sản, địa chỉ: Số 120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký: Từ 14/5/2024 đến 28/5/2024 (Trong giờ hành chính). Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có)

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề