Ngày 29/2: Có 27 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 29/02/2016, có 27 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 29/2: Có 27 thông báo không hợp lệ
Ngày 29/2: Có 27 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Trong thông báo KHLCNT của Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND thành phố Điện Biên Phủ cho dự án "Nhà làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ" nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp là 07 ngày; KHLCNT của UBND huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho dự án "Trường Tiểu học Tân Thắng 1, huyện Hàm Tân" nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp là 90 ngày; KHLCNT của CN Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Tân Phú cho các dự án Công trình chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực các tuyến hẻm thuộc phường Tân Quý - Tân Sơn Nhì (Giai đoạn 1), Công trình chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực các tuyến hẻm thuộc phường Phú Trung - Hoà Thạnh và Công trình chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực các tuyến hẻm thuộc phường Hiệp Tân - Tân Thới Hoà đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm là từ ngày 17/2/2016; KHLCNT của CN Tổng công ty Khí Việt Nam CTCP Công ty Chế biến khí Vũng Tàu cho dự án "Mua sắm thiết bị cho phòng tập gym 101 Lê Lợi và phòng tập thể lực NĐH GPP" nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm là 23 ngày; KHLCNT của Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho dự án "Trùng tu, tôn tạo di tích chùa Bửu Lâm" nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và phi tư vấn là năm 2016; KHLCNT của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho dự án "Mua bao đay năm 2016" nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm là bắt đầu từ 09/3/2016. 

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt trong năm 2015, thậm chí từ năm 2012, 2013, 2014, nhưng đến ngày 29/02/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: 

KHLCNT của Ban quản lý các công trình đầu tư và xây dựng cơ bản thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho dự án "Kè chống xói lở khu dân cư phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên" được phê duyệt tại Văn bản số 12/QĐ - BQL ngày 08/01/2012; KHLCNT của Công ty Lương thực Vĩnh Long cho dự án "Kho lương thực Tam Bình" được phê duyệt tại Văn bản số 30/QĐ-HĐTV ngày 25/03/2013; KHLCNT của Công ty Quản lý bay miền Trung (TP. Đà Nẵng) cho dự án "Trạm radar Sơn Trà" được phê duyệt tại Văn bản số 393/QĐ-HDTV ngày 20/09/2013; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Trung (TP. Đà Nẵng) cho dự án "Xây dựng hệ thống thu thập số liệu và điều khiển thiết bị lưới điện phân phối (SCADA/DMS) của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)" được phê duyệt tại Văn bản số 728/QĐ-EVN CPC ngày 19/02/2014; KHLCNT của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (TP. Hà Nội) cho dự án "Nhà sản xuất kinh doanh Bưu điện tỉnh Bến Tre" được phê duyệt tại Văn bản số 918/QĐ-BĐVN (lần 1), số 19/QĐ-BĐVN-HĐTV (lần 2) ngày 07/10/2014; KHLCNT của Cục Thuế thành phố Cần Thơ cho dự án "Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ" được phê duyệt tại Văn bản số 3042/QĐ-CT ngày 15/10/2014; KHLCNT của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho các dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, Trạm kiểm soát lâm sản dốc A Ma Meo và Trụ sở làm việc trạm Kiểm lâm Sơn Thái được phê duyệt trong tháng 07/2015; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) cho dự án "Xây dựng mới Trường Tiểu học Điên Biên" được phê duyệt tại Văn bản số 7788/QĐ-UBND ngày 11/09/2015; KHLCNT của CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long – TKV (tỉnh Quảng Ninh) cho dự án "Thiết bị duy trì sản xuất năm 2015 khu mỏ Khe Tam - Công ty Than Hạ Long" được phê duyệt tại Văn bản số 6125/QĐ-THL ngày 28/09/2015; KHLCNT của UBND xã Quảng Lãng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) cho dự án "Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi" được phê duyệt tại Văn bản số 63/QĐ-UBND ngày 04/10/2015; KHLCNT của UBND xã Văn Nhuệ (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) cho dự án "Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi" được phê duyệt tại Văn bản số 43a/QĐ-UBND ngày 20/10/2015; KHLCNT của Ban QLDA xây dựng KCHT đô thị thành phố Hưng Yên cho dự án "Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên" được phê duyệt tại Văn bản số 3860/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; KHLCNT của UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho dự án "Trường Mẫu giáo Bông Hồng I, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai" được phê duyệt tại Văn bản số 687/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; KHLCNT của Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ (tỉnh Trà Vinh) cho dự án "Đường huyện 28, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh" được phê duyệt tại Văn bản số 367 ngày 28/10/2015; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho dự án "Công trình xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (vay vốn Ngân hàng Thế giới)" được phê duyệt tại Văn bản số 2112/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; KHLCNT của CN Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Tân Thuận cho dự án "Nâng cấp và phát triển trạm, lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 4" được phê duyệt tại Văn bản số 2495-2496/PA-PCTT ngày 24/12/2015; KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho dự án "Nâng cấp kè, đường giao thông, cống ngăn mặn và thoát lũ An Cư - An Hiệp - An Hòa" được phê duyệt tại Văn bản số 2673/QĐ-UBND ngày 29/12/2015. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày Văn bản được ban hành.

Chuyên đề