Ngày 28/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2019 do UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và các thông tin về tài sản:

3.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 23 Lô đất Khu dân cư xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn (Thuộc MBQHCT số 2197/QĐ-UBND ngày 26/06/2019 tỷ lệ 1/500).

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3.3. Diện tích: Diện tích các lô đất đấu giá: 4.066.6m2.

3.4. Hiện trạng khu đất: Các công trình đã được đầu tư từ trước theo mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, khu đất đã được giải phóng mặt bằng.

3.5. Mục đích, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Theo Danh mục đính kèm thông báo này.

4.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước: Theo Danh mục từng lô đất đính kèm thông báo này.

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 5011 000 5555 995 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn”.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 27/11/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp Giấy nộp tiền cho Công ty khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 12/11/2019 tại Khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/11/2019 đến 15h00 ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Nga Thủy trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/01 hồ sơ tùy lô đất mà khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, chi tiết tiền mua hồ sơ thể hiện tại Danh mục lô đất đính kèm thông báo (Từ một trăm ngàn đồng đến năm trăm ngàn đồng một hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định và thời hạn được thông báo tại thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên ban hành.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 28/11/2019 tại UBND xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: + Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tối đa không quá 3 vòng đấu để chọn ra khách hàng trúng đấu giá QSD đất, khách hàng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ 3 là khách hàng trúng đấu giá.

+ Đấu giá từng lô đất theo mặt bằng quy hoạch, theo đơn đăng ký của khách hàng; khách hàng trả giá theo giá khởi điểm (ở các vòng đấu) của từng lô đất đấu giá.

  - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994;CHI TIẾT DANH MỤC

23 lô đất khu dân cư xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn.

(Thuộc MBQHCT số 2197/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 tỷ lệ 1/500) 

STT

Vị trí

khu đất

Lô số

Diện tích
(m
2)

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Tiền

đặt trước

(đồng/lô)

Tiền mua

hồ sơ

(đồng/1hồ sơ)

Điểm số 01 khu dân cư thôn Đô Lương (đường ra xóm 10)

1

1

210,0

1.300.000

273.000.000

40.000.000

200.000

2

2

180,0

1.300.000

234.000.000

40.000.000

200.000

3

Đầu ve

28

180,0

1.560.000

280.800.000

40.000.000

200.000

4

29

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

5

30

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

6

31

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

7

32

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

8

33

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

9

34

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

10

35

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

11

36

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

12

37

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

13

38

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

14

39

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

15

40

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

16

41

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

17

42

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

18

43

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

19

44

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

20

45

180,0

1.200.000

216.000.000

40.000.000

200.000

Điển số 02 Khu dân cư thôn Lê Lợi (phía bắc nhà Văn hóa Thôn)

21

53

149,5

2.200.000

328.900.000

50.000.000

200.000

Điển số 03 Khu dân cư thôn Lê Lợi (phía nam nhà Văn hóa Thôn)

22

Đầu ve

56

213,6

2.500.000

534.000.000

100.000.000

500.000

Điểm số 04 khu dân cư thôn Đô Lương (phía đông trường học

23

65

73,5

2.200.000

161.700.000

30.000.000

100.000

Chuyên đề