Ngày 27/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/1/2022 do Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 27/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư