Ngày 26/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2019 do UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Địa chỉ: Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá; Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: Số 52, Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Vị trí và diện tích:

* Vị trí: Đất đấu giá tại MBQH số 1060/QĐ-UBND, ngày 11/6/2012 (Điều chỉnh MBQH 434) Đông Hưng thuộc xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa có vị trí:

- Phía Bắc giáp các lô đất B17, B18 MBQH 1060;

- Phía Nam giáp đường quy hoạch 7,5 m (hướng ra khu TDTT);

- Phía Tây giáp đường quy hoạchMBQH 1060;

- Phía Đông giáp đường quy hoạch MBQH 1060.

* Diện tích: Tổng diện tích đấu giá: 2.223,9 m2 gồm 16 lô đất ở liền kề gồm: Lô F1 đến lô F16; Diện tích lô từ 125,0 m2/01 lô đất đến 180,19 m2/01 lô đất. 

3.2. Giá khởi điểm và hiện trạng của khu đất đấu giá:

* Giá khởi điểm: Từ 375.000.000 đồng/01 lô đất đến 622.404.000 đồng/01 lô đất

* Hiện trạng các lô đất đấu giá: đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

4. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở giao lâu dài

5. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

5.1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ và 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức)

5.2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ và 100.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ

6. Nguyên tắc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên tham gia đấu giá.

6.2. Hình thức đấu giá:

- Đấu giá 01 m2 đất, để tính cho giá trị lô đất, trong mặt bằng quy hoạch.

- Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục, tối đa 05 vòng, khách hàng có giá trả cao nhất tại vòng đấu cuối cùng là người trúng đấu giá. Trường hợp có 02 khách hàng trở lên có cùng giá trả cao nhất tại vòng đấu cuối cùng, thì tổ chức rút thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

- Khách hàng đăng ký lô đất trong đơn đăng ký tham gia đấu giá.

6.3. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

6.4. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó và được làm tròn lên 1.000 đồng đối với mức gia trả của vòng đấu cuối cùng.

7. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013.

7.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã (có dấu đỏ);

- Bản cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, xây dựng nhà ở đúng thời gian quy định;

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, Sổ hộ khẩu;

- Giấy ủy quyền (nếu có)…

7.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo đúng thời hạn theo quy định tại thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký số lô đất trong đơn đăng ký và nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với số lô đất đã đăng ký. (Đơn đăng ký tham gia đấu giá không được tẩy, xóa, sửa thông tin số lô đất).

- Đối với trường hợp người tham gia đấu giá không thể tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải theo quy định của pháp luật.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện: (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp hồ sơ:

+ Từ ngày 06/11/2019 đến 15h30’ ngày 23/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã.

+ Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã sẽ trực tiếp bán, thu hồ sơ tại Trụ sở UBND xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa trong 02 ngày: 07/11/2019 và 22/11/2019.

- Thời gian và địa điểm xem tài sản:

+ Thời gian: Ngày 14/11/2019 và 15/11/2019.

+ Địa điểm: Tại MBQH số 1060/QĐ-UBND, ngày 11/6/2012 (Điều chỉnh MBQH 434) Đông Hưng thuộc xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Khách hàng có nhu cầu xem thông tin và thực địa khu đất liên hệ công ty đấu giá hợp danh Sông Mã trong các ngày nêu trên để được hướng dẫn chi tiết.

- Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Trong 03 ngày: 21/11/2019; 22/11/2019 và 25/11/2019

+ Hình thức nộp: Chuyển khoản (Khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã; Số tài khoản 224704070681979 tại Ngân hàng HD Bank– Chi nhánh Thanh Hóa)

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Nguyễn Văn A]_ nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa (Trong đó Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá).

Khi đi đấu giá khách hàng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy nộp tiền bản gốc

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h00 ngày 26/11/2019 – Thứ 3. Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá cần liên hệ để biết thêm chi tiết: Số điện thoại: 02378.668.388 (Liên hệ trong giờ hành chính).

Chuyên đề