Ngày 24/3/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2023 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Cần Thơ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất diện tích 90,7m2 và nhà ở diện tích xây dựng 90,7m2, diện tích sàn 185,1m2 thuộc thửa đất số 97, tờ bản đồ số 10,

phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

16,938,000,000

3,387,600,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 21/03/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 23/03/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 08/03/2023 - 16:00 21/03/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Cần Thơ: Khu dân cư Lô số 11B, khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 24/03/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Cần Thơ: Khu dân cư Lô số 11B, khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

Chuyên đề