Ngày 21/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2020 như sau:

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chi tiết tài sản như sau:

a. Thửa đất số: 44, tờ bản đồ số 16. Địa chỉ thửa đất: 09 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: 1.136,9 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 510,8 m2; Nhận góp vốn đất được công nhận QSDĐ như giao có thu tiền sử dụng đất 549,0 m2; Nhận góp vốn đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 77,1 m2.

b. Ghi chú:

- Thửa đất có 43,3 m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường đỏ; 4,5 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường kiệt.

- Thời hạn nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phần B diện tích 626,1 là 50 năm kể từ ngày 29/06/2017 đến hết ngày 28/06/2067 hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật. Chi tiết tài sản theo thông báo đấu giá tài sản.

Tổng giá khởi điểm: 114.280.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 26/12/2019 đến 16h30, ngày 17/01/2020 tại Văn phòng đại diện - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 08/01/2020 đến ngày 10/01/2020.

Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/01/2020 đến 16h30, ngày 17/01/2020.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 21/01/2020 tại Văn phòng đại diện - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. DĐ: 0987435509.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư