Ngày 21/06/2024, đấu giá trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đợt phát hành ngày 24/09/2019

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh An thông báo bán đấu giá tài sản ngày 21/06/2024 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc II – Địa chỉ: Số 88A đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Minh An – Địa chỉ: Số 94 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Trái phiếu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đợt phát hành ngày 24/09/2019. Mã trái phiếu: Agribank 192601. Số lượng: 2.000 trái phiếu tại ngày 24/09/2019. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)/ Trái phiếu. Tổng mệnh giá trái phiếu: 2.000.000.000 đồng. Kỳ hạn trái phiếu: 07 năm

* Giá khởi điểm: 2.000.000.000 đồng.

* Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng.

* Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.

* Hình thức, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày 07/06/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/06/2024 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố An Bình, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 07/06/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/06/2024 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá bằng hình thức gửi qua đường bưu chính bằng hình thức “gửi bảo đảm” đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố An Bình, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Tính theo thời gian nhận hồ sơ từ nhân viên bưu chính). Những hồ sơ gửi tới sau thời hạn nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Lưu ý: Bì thư gửi về Công ty Đấu giá hợp danh Minh An ghi rõ: Đấu giá Trái phiếu AGR VP II.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản: Từ ngày 13/06/2024 đến ngày 14/06/2024 (trong giờ hành chính)

- Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Trụ sở Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc II - Địa chỉ: Số 88A đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/06/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/06/2024.

8. Thời gian, địa điểm niêm phong thùng phiếu trả giá: Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18/06/2024 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố An Bình, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Buổi công bố giá sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21/06/2024 tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố An Bình, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty ĐG HD Minh An, điện thoại: 024.2228.5555 / 0979140700

Chuyên đề