Ngày 20/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín - CN Đà Nẵng thông báo bán đấu giá ngày 20/6/2024 như sau:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 43, tờ bản đồ số: 110, địa chỉ: tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận Liên Chiểu; Địa chỉ số: 324 Hồ Tùng Mậu, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 5.168.940.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 24/5/2024 đến ngày 17/6/2024 (trong giờ hành chính), tại thửa đất số: 43, tờ bản đồ số: 110, địa chỉ: tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 24/5/2024 đến ngày 17/6/2024 (trong giờ hành chính), tại số 372 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 19/6/2024 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/6/2024 tại số 372 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín - CN Đà Nẵng. Địa chỉ: 372 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Chuyên đề