Ngày 20/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) -Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2020 như sau:

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chi tiết tài sản như sau:

1. Quyền sử dụng đất tại các thửa đất số 143, 144, 145, 146 thuộc tờ bản đồ số 7 tại 100 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, cụ thể như sau:

- Tài sản cụ thể là: 04 thửa đất nằm liền kề nhau trong một khuôn viên đất. Các thửa đất này được tách ra từ thửa đất số 24, tờ bản đồ số 7 với diện tích ban đầu là 1.288 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thửa đất đang cho Công ty CP TM Nguyễn Kim thuê để đầu tư kinh doanh.

2. Tài sản gắn liền với đất là toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ của Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim tại Huế. Chi tiết tài sản theo thông báo đấu giá tài sản.

Tổng giá khởi điểm: 145.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 26/12/2019 đến 16h30, ngày 17/01/2020 tại VPĐD - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 08/01/2020 đến ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính).

Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/01/2020 đến 16h30, ngày 17/01/2020.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 20/01/2020 tại Văn phòng đại diện - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. DĐ: 0987435509.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư