Ngày 20/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại An thông báo bán đấu giá ngày ngày 20/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại An. Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá:Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 0919.933.281 (Thanh lý tài sản VIB)

3. Tài sản đấu giá:

Tài sản 01:

*/. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 513086 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 12/07/2022. Thửa đất số: 450. Tờ bản đồ số: 17. Diện tích: 485,8m2. Mục đích sử dụng: Đất ở 60m2. Đất trồng cây lâu năm 425,8m2. Thửa đất có 70m2 quy hoạch đường giao thông. Địa chỉ thửa đất tại xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Tài sản 02:

*/. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 513087 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 12/07/2022.Thửa đất số: 451.Tờ bản đồ số: 17. Diện tích: 499m2. Mục đích sử dụng: Đất ở 60m2. Đất trồng cây lâu năm 439 m2.Thửa đất có 70m2 quy hoạch đường giao thông. Địa chỉ thửa đất tại xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Tài sản 03:

*/. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 513088 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 12/07/2022. Thửa đất số: 452. Tờ bản đồ số: 17. Diện tích: 719,7m2. Mục đích sử dụng: Đất ở 100m2. Đất trồng cây lâu năm 619,7 m2. Thửa đất có 102,4m2 quy hoạch đường giao thông. Địa chỉ thửa đất tại xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lăk.

4. Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 27/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/06/2024. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại An (số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản 01: 290.000.000 đồng

Tài sản 02: 289.000.000 đồng

Tài sản 03: 406.000.000 đồng

6. Tiền đặt trước:

Tài sản 01: 29.000.000 đồng

Tài sản 02: 28.900.000 đồng

Tài sản 03: 46.000.000 đồng

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An trong thời gian từ ngày 27/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/06/2024.

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/06/2024. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An (địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo thời gian và địa chỉ nói trên hoặc liên hệ số điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0937.701.191 (gặpTrường) để được hướng dẫn chi tiết.

Chuyên đề