Ngày 19/7/2024, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo bán đấu giá ngày 19/7/2024 như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội theo Hợp đồng tín dụng số 1460LAV201900175 ngày 18/02/2019, số 1460LAV201900496 ngày 11/4/2019 và các Phụ lục Hợp đồng tín dụng kèm theo ký giữa Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội với Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:

* Dư nợ tạm tính đến hết ngày 16/5/2024 là: 46.954.714.816 đồng

(Bốn mươi sáu tỷ, chín trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm mười bốn nghìn, tám trăm mười sáu đồng). Trong đó:

- Dư nợ gốc: 26.140.000.000 đồng;

- Nợ lãi: 20.814.714.816 đồng (lãi trong hạn: 18.729.693.813 đồng, lãi quá hạn: 2.085.021.003 đồng);

Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

* Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

- Tài sản thứ nhất: 01 Búa đóng cọc Diesel, hiệu DELMAG, model D36-32, lực đóng 3.6T, sản xuất tại Trung Quốc.

+ Giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm nhận thế chấp: 700.000.000 đồng.

+ Giá trị tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 78.4/2024/CTBCV ngày 19/4/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp: 766.165.000 đồng.

- Tài sản thứ hai: Cần trục bánh xích nhãn hiệu Sumitomo, Model SC5000, số động cơ: 37153736, số khung: SC500-0011, xuất xứ Nhật Bản.

+ Giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm nhận thế chấp: 36.672.109.937 đồng.

+ Giá trị tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 78.4/2024/CTBCV ngày 19/4/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp: 27.385.970.000 đồng.

2. Người có tài sản đấu giá:

2.1. Người có tài sản đấu giá:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội (Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội).

- Địa chỉ: Tòa nhà C3, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2.2. Đại diện của người có tài sản đấu giá:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC).

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(Theo văn bản ủy quyền số: 1202/UQ.CNNHN-AMC ngày 22/02/2024 được ký giữa Bên ủy quyền là Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội và Bên được ủy quyền là Agribank AMC).

3. Giá khởi điểm: 42.809.316.400 đồng (Bốn mươi hai tỷ, tám trăm linh chín triệu, ba trăm mười sáu nghìn, bốn trăm đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản; chi phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (nếu có).

4. Tiền đặt trước: 4.280.931.640 đồng (Bốn tỷ, hai trăm tám mươi triệu, chín trăm ba mươi mốt nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng).

5. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 16/7/2024 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản và các tài liệu liên quan đến tài sản: Từ ngày 27/6/2024 đến ngày 16/7/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng hoặc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội (Địa chỉ: Tòa nhà C3, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) hoặc Agribank AMC (Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 16/7/2024, ngày 17/7/2024 và đến 17h00 ngày 18/7/2024. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty theo nội dung Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 19/7/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng - Trụ sở: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 024.6286.1568

Chuyên đề