Ngày 19/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu. Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Phẩm, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 19/7/2024 tại số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 391, tờ bản đồ số 09, địa chỉ tại K338/57 Hoàng Diệu, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nơi có tài sản: K338/57 Hoàng Diệu, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 13.100.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 2.600.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/6/2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 16/7/2024 tại số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt theo đúng thời hạn quy định.

Chuyên đề