Ngày 18/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp; Địa chỉ: số 382, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười; Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

3. Đặc điểm tài sản: Đấu giá 04 nền Khu dân cư Đông thị trấn Mỹ An. Giá nền và vị trí từng nền được niêm yết cụ thể tại: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười; UBND thị trấn Mỹ An và tại trụ sở Công Ty, cụ thể như sau: 

NỀN/LÔ

DT (m2)

Số thửa

Tờ bản đồ

Đơn giá

GIÁ KHỞI ĐIỂM(đ)

08/D7

300,0

06

30

3.600.000

1.080.000.000

09/D7

300,0

02

30

3.600.000

1.080.000.000

10/D7

300,0

03

30

3.600.000

1.080.000.000

11/D7

300,0

01

30

3.600.000

1.080.000.000

- Tổng giá khởi điểm: 4.320.000.000 đồng

- Thời gian xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2019 tại nơi tài sản tọa lạc.

- Địa điểm xem tài sản: tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười.

Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất

theo giá khởi điểm

Mức thu tốiđa

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng nền.

7. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười

- Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước:

+ Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp tiền bằng tiền mặt tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười.

+ Hoặc chuyển khoản vào số tài khoản: 117000121837; tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp – Phòng Giao dịch Tháp Mười (đơn vị thụ hưởng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười).

+ Thời gian nhận tiền đặt trước: từ ngày 18/11/2019 đến hết 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2019 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 21/11/2019.

- Địa điểm: tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười; Địa chỉ: khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp trong 03 vòng.

- Phương thức đấu giá: áp dụng phương thức trả giá lên..

10. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy chế công ty đặt ra.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 02 bản CMND photo.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười (Điện thoại: 0277.3505939 hoặc 0917.496.496) hoặc Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/).

Chuyên đề