Ngày 16/5/2024, đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn vào ngày 16/5/2024 như sau:

Khoản nợ của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp (sau đây gọi là “Bên nợ”) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ phát sinh theo các hợp đồng tín dụng:

1. Hợp đồng tín dụng số 037/2016-HĐTDHM/NHCT948-DESCON ngày 20/12/2016; VB sửa đổi, bổ sung HĐTD số 037/2016-HĐTDHM-SĐBS01/NHCT948-DESCON ngày 01/8/2017; VB sửa đổi, bổ sung HĐTD số 037/2016-HĐTDHM-SĐBS02/NHCT948-DESCON ngày 09/01/2018; VB sửa đổi, bổ sung HĐTD số 037/2016-HĐTDHM-SĐBS03/NHCT948-DESCON ngày 27/4/2018.

2. Hợp đồng tín dụng số 038/2016-HĐTDHM/NHCT948-CNDESCONTAYNINH ngày 20/12/2016; VB sửa đổi, bổ sung HĐTD số 038/2016-HĐTDHM-SĐBS01/NHCT948-CNDESCONTAYNINH ngày 01/8/2017; VB sửa đổi, bổ sung HĐTD số 038/2016-HĐTDHM-SĐBS02/NHCT948- CNDESCONTAYNINH ngày 01/3/2018.

3. Hợp đồng tín dụng số 024/2018-HĐCVHM/NHCT948-DESCON ngày 22/6/2018.

Giá khởi điểm khoản nợ: 67.378.272.419 đồng.

Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Địa chỉ: Số 144A Tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Xem tài sản: Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 14/5/2024 (giờ hành chính) liên hệ tại nơi có tài sản.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 14/5/2024 (giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 13, 14 và 15/5/2024.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 16/5/2024.

Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Đ/c: Số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.115.845.

Chuyên đề